OMT fysioterapia

”Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset- ja ympäristötekijät.

Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä.”

OMT erikoistumiskoulutus on 2,5 vuotta kestävä lisäkoulutus, joka käydään fysioterapeutin tai lääkärin tutkinnon lisäksi.

Lähdelinkki: www.omt.org

Fysioterapiaan voit tulla lääkärin lähetteellä(SV3) tai myös ilman lähetettä.

Milloin OMT-fysioterapiaan?

  • Kaikissa tuki- ja liikuntaelinten ongelmissa
  • Rangan ongelmat esim: niskakipu, rintaranka- tai selkäkipu, fasettilukko, päänsärky, huimaus, iskias
  • Nivelten ongelmat, esim: olkapää, kyynärpää, ranne, si-nivel, lonkka, polvi ja nilkka
  • Purenta- ja leukanivelongelmat
  • Hermo-oireet esim: välilevyn pullistuma, hermosäryt, rannekanavaoireet
  • Krooniset kiputilat: eri syistä johtuvat pitkittyneet kivut, CRPS, Fibromyalgia ym.