Terapeuttinen harjoittelu

Terapeuttinen harjoittelu on liiketerapiaa, jonka tavoitteena on saada kuntoutuja osallistumaan omaan kuntoutusprosessiinsa.

Harjoittelun avulla pyritään parantamaan ihmisen toimintakykyä vaikuttamalla ihmisen fyysisiin ominaisuuksiin ja kipuun. Terapeuttisella harjoittelulla voidaan parantaa hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä, nivelten liikkuvuutta, lihaskestävyyttä, lihasvoimaa ja motorisia taitoja, esimerkiksi kävelyä tai tasapanon hallintaa.

Fysioterapeutti ohjaa harjoittelua, joka toteutetaan yksilöllisesti tai ryhmässä. Apuna voidaan käyttää erilaisia laitteita ja välineitä tai toiminnallisia harjoitteita. Harjoittelua jatketaan terapiajakson jälkeen vähintään 3-6 kk pysyvien tulosten saavuttamiseksi.

Lähde: www.selkäkanava.fi